Nieuwe portefeuilleverdeling college Uitgeest

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Het college van Uitgeest heeft dinsdag ingestemd met een nieuwe portefeuilleverdeling. De collegeleden – nu negen maanden onderweg – hebben bekeken hoe ze nog beter kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten. Dat heeft geleid tot een aantal wijzigingen.

Wethouder Cees Beentjes neemt Financiën en Beheer en Onderhoud gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid over van wethouder Cecilia van Weel. Aan haar portefeuille zijn Jeugdzorg, Werk/Participatie en Jongerenbeleid toegevoegd. Wethouder Jelle Brouwer heeft voortaan ook Schiphol in zijn portefeuille.

In de portefeuille van burgemeester Wendy Verkleij met onder andere Openbare Orde & Veiligheid en Recreatie & Toerisme zijn geen veranderingen.

De projecten Herinrichting De Koog en het Stationsgebied blijven bij Cecilia van Weel, de ontwikkeling van het Centrumgebied bij Jelle Brouwer (vanuit Ruimtelijke Ordening) en Cees Beentjes (Volksgezondheid).

De nieuwe portefeuilleverdeling staat op www.uitgeest.nl.