Nieuwe gebruiksovereenkomst voor zwembad De Zien

UITGEEST – Het bestuur van Stichting Zwembad De Zien Uitgeest en de gemeente Uitgeest hebben
afspraken gemaakt over een nieuwe gebruiksovereenkomst voor het zwembad. Het belangrijkste verschil met de lopende overeenkomst is dat de nieuwe overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde termijn. De overeenkomst wordt donderdag 22 maart a.s. ondertekend.
Het zwembad van Uitgeest wordt geëxploiteerd door de Stichting Zwembad De Zien Uitgeest. De gemeente Uitgeest is eigenaar van het zwembad. Voor de exploitatie is een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de periode 2015 t/m 2019.
De Stichting wilde graag, vooral met het oog op het doen van duurzame investeringen, nieuwe afspraken maken over de looptijd van de overeenkomst. Na intensief overleg tussen partijen is afgesproken dat er een nieuwe gebruiksovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde termijn. De gemeente kan de overeenkomst nog wel opzeggen bij een wijziging van het bestemmingsplan, maar daarbij geldt dan een aanzegtermijn van vijf jaar.
Wethouder Anke de Vink – Hartog: “Het is mooi om te zien hoe voortvarend Stichting Zwembad De Zien zich inzet voor duurzame ontwikkelingen van het zwembad. Met deze overeenkomst heeft de Stichting de
mogelijkheid om volop in te zetten op de nodige investeringen die zij voor ogen heeft.”
De nieuwe overeenkomst heeft geen directe gevolgen voor de gebruikers van het zwembad, omdat het in feite een voortzetting van de bestaande situatie is.