Nieuwe coalitie Uitgeest met PU, PvdA en UVP?

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Tijdens de Raadsvergadering van donderdagavond 28 juni werd door Rene Oud voorgesteld om een extra agenda punt bij de mededelingen in te lassen, Dit werd met toestemming agenda punt 18.5 Dit vanwege de mededeling die Jan Schouten van de PU ging doen over de voortgang van de vorming van de coalitie. Hij deelde mee dat de PU, UVP en PvdA in een ver gevorderd stadium zijn en stelde voor om tijdens de Raadsvergadering van 5 juli aanstaande de nieuwe wethouders van de coalitie PU, UVP en PvdA te installeren.

Op deze mededeling hadden diverse partijen hun bedenkingen;

  • Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal) uitte haar bedenkingen bij deze coalitievorming omdat Uitgeest Lokaal niet gevraagd of gehoord is. Tevens gaat er veel kennis verloren met de keuze van de nieuwe coalitie.
  • Rene Oud (D66) wil mee denken en de nieuwe coalitie en deze steunen maar dit moet wel doordacht.
  • Mike Zuurbier (VVD) PU kiest voor 8 tegen 7 en is zeer verbaasd omdat er zaterdag jongstleden nog met elkaar gesproken is.
  • Jack Zwarthoed (CDA) feliciteert de PU en collega’s maar waarom niet direct voor optie 2 gekozen? Had een hoop geld en tijd bespaard.

Jan Schouten (PU) zegt: “Waarom zouden oppositie partijen geen goede ideeën hebben? Wij zullen er zeker naar luisteren en bij goede ideeën deze ter harte nemen”.

Burgemeester Wendy Verkleij sloot de Raadsvergadering af maar wilde nog wel enige woorden aan een ieder richten; “Op 5 juli aanstaande is dan de installatie van de nieuwe wethouders mits de integriteitstoets positief uitwijst. Probeer in ieder geval Uitgeest in het positieve te dragen en niet op de “persoon” te spelen maar Uitgeest verder te brengen”.

Nu de nieuwe coalitie bekend is worden de wethouders Jack Zwarthoed (CDA), Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaal), Anke de Vink (VVD) en Antoine Tromp (D66) uit hun functie ontheven. Wie de nieuwe wethouders worden is nog niet nader bekend gemaakt

Deze Raadsvergadering op 5 juli zal eerder starten en wel om 19.00 uur mits de integriteitstoets van een ieder positief is. Na de installatie van de nieuwe wethouders zal de vergadering volgens de dan nog liggende agenda doorgaan.

Deze Raadsvergadering is dan ook Live te volgen via de OSU.