Nieuwe borden honden uitlaatgebieden.

Burgemeester Wendy Verkleij bij een van de nieuwe verbodsborden. Deze staat in het park aan de Haverkamplaan in Waldijk (foto: gemeente Uitgeest).
Burgemeester Wendy Verkleij bij een van de nieuwe verbodsborden. Deze staat in het park aan de Haverkamplaan in Waldijk (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – Overlast door honden is een belangrijke ergernis in Uitgeest. Het gaat niet alleen om het stappen in hondenpoep. Ook over de aanwezigheid van honden in speeltuinen wordt veelvuldig bij de gemeente geklaagd. En over honden die loslopen op plaatsen waar dat niet is toegestaan.
In bijna de hele gemeente geldt een aanlijn- en opruimplicht. De uitzonderingen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Een aantal van deze borden was aan vervanging toe. Daarom heeft de gemeente op diverse plekken nieuwe borden geplaatst. Er zijn drie typen borden. Eentje geeft aan dat het terrein verboden is voor honden (geldt voor alle speelterreinen in de gemeente ook als er geen bord staat). Dan is er een bord dat aangeeft waar het losloopgebied is. Daar hoeft de hond niet aan de lijn, maar is het opruimen van de hondenpoep nog wel verplicht. Het opruimen van de hondenpoep is in de hele gemeente een verplichting behalve waar het derde bord staat, het uitlaatgebied. Daar hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden, maar dient de hond wel aangelijnd te zijn. Dit geldt voor het buitengebied: het aanlijnen is daar verplicht omdat de schapen anders gevaar lopen.

Losloopplekken
De Koog
De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De Zien (Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehele Ziendervaart tot en met het Huttenweekterrein. Op het dijkje rondom Koog-Noord moet de hond aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren.

Uitgeest-Zuid
De losloopzone loopt van het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering van het trapveldje!), door de berm van de Anna van Renesselaan, over het oude Waldijkje tot en met het uitrenveld voor honden aan de Darse.

Oude Dorp
Géén losloopplekken.

Bedrijventerrein
Honden mogen loslopen langs de Westerwerf, Oosterwerf en Molenstraat.

Opruimplicht
Overal behalve:
-​Lagendijk, vanaf Broekpolderweg richting Tweede Broekermolen.
-​Broekpolderweg, Uitgeesterweg, Koogdijk en Ziendijk.

Handhaven
Vanaf deze week zullen de gemeentelijke handhavers streng gaan controleren op de aanwezigheid van honden in speeltuinen, loslopende honden waar dat niet is toegestaan en het niet opruimen van hondenpoep. Zij hebben daarbij de opdracht om aan overtreders bekeuringen uit te delen.