Nieuw schoolgebouw is een steun in de Uitgeester rug.

Uitgeest – Antoine Tromp vindt een ‘Nieuw schoolgebouw
steun in de rug voor gehele gemeenschap’

In het centrum van Uitgeest komt op termijn (op zijn vroegst in 2020) één nieuw te bouwen schoolvoorziening. De gemeenteraad van Uitgeest heeft daartoe op donderdag 24 september 2015 een besluit genomen. Deze nieuwbouw zal de huidige accommodaties van de Binnenmeer, de Molenhoek, de Vrijburg, de Paltrok en sporthal De Meet vervangen. De raad kiest daarmee voor een duurzame investering in goed onderwijs en aanvullende voorzieningen. De raad doet hiermee een extra investering die strikt genomen niet noodzakelijk is. De raad vraagt daarom aan schoolbestuur Tabijn eveneens te investeren in de dorpsgemeenschap van Uitgeest. Daarvoor wordt nog een convenant gesloten.
Wethouder Antoine Tromp (Samenlevingszaken) is zeer te spreken over het besluit van de gemeenteraad. ‘De raad had kunnen besluiten om alleen de noodzakelijke renovatie van de bestaande gebouwen uit te voeren. Dat was een goedkopere oplossing. In plaats daarvan is gekozen voor de toekomst en voor kwaliteit. Ik ben daar bijzonder over te spreken.’
‘Een hechte (dorps-)gemeenschap is goed voor de ontwikkeling van kinderen en ook voor het welzijn van de volwassen inwoners. Zoals de Engelsen het zeggen: “It takes a village to raise a child”. Bouwen aan zo’n gemeenschap was dé uitdaging waarvoor ik na twaalf jaar wonen in verschillende steden in 2006 “terug naar Uitgeest” ben gekomen.’
‘Natuurlijk realiseer ik me dat de samenleving van Uitgeest in de loop der jaren ook is veranderd. Ook in ons dorp spreekt gemeenschapszin niet altijd meer vanzelf. Als wethouder zie ik ter versterking hiervan een belangrijke rol weggelegd voor wijk- en sportverenigingen, het dorpshuis en niet in de laatste plaats: de scholen. Met het convenant dat we met het schoolbestuur gaan sluiten streven we een intensieve samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur na. Juist om de maatschappelijke rol van de scholen te versterken. De nieuw te bouwen schoolaccommodatie kan daarmee uitgroeien tot een enorme steun in de rug.’