Nieuw gemeentelijk rioleringsplan

Uitgeest – De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 30 maart 2017 het Gemeentelijk rioleringsplan 2017- 2021 vastgesteld. Het vaststellen van een rioleringsplan is een wettelijke verplichting op grond van de Wet Milieubeheer.

In het nu vastgestelde plan wordt aangegeven hoe de gemeente haar zorgplicht voor rioleringen, grondwater en hemelwater de komende vier jaar gaat invullen. De prioriteiten op riolerings- en watergebied op korte termijn staan nauwkeurig omschreven. Daar horen onder meer bij de start van het aanpakken van de wateroverlast in het park van De Koog en de start van het project Meldijk. De activiteiten op langere termijn worden meer globaal aangegeven.

Via de financiële paragraaf heeft de gemeenteraad ook de hoogte van de rioolheffing voor de planperiode vastgesteld.

Belangstellenden kunnen het plan inzien op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl, tabblad Wijk & Wonen, Natuur & Milieu.