Nieuw college opkomst in Uitgeest.

Uitgeest – Op donderdag 12 november hebben vier raadsfracties uit de gemeenteraad van Uitgeest de intentie uitgesproken om te komen tot de vorming van een nieuw college voor de resterende periode 2015-2018. De overeenstemming houdt in dat CDA, D66, Uitgeest Lokaal en VVD (samen 8 zetels in de gemeenteraad die 15 leden telt) de komende week gaan werken aan het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Door het terugtrekken van haar wethouder door het CDA bestaat er geen meerderheid meer in de gemeenteraad van Uitgeest voor het College PU-CDA-D66. Reden voor het CDA om D66, Uitgeest Lokaal en VVD uit te nodigen voor overleg om te bezien of er een basis is voor de vorming van een nieuw college. Na oriënterende gesprekken vorige week is donderdag overeenstemming bereikt en zijn de belangrijkste doelen van het nieuw te vormen college besproken.

De partijen zijn van mening dat deze stap kan leiden tot een stabiel, vernieuwend en breed gedragen coalitieprogramma en college. De nieuwe coalitie denkt nog enkele dagen nodig te hebben voor het uitwerken van het akkoord op hoofdlijnen waarna het nieuwe college zal worden gepresenteerd.

Wethouderskandidaten
Wil Spaanderman keert op eigen verzoek niet terug in het college. Zijn plaats namens het CDA wordt ingenomen door Jack Zwarthoed. Antoine Tromp van D66 is de enige wethouder uit het huidige college die in de nieuwe samenstelling terugkeert. Namens Uitgeest Lokaal is kandidaat voor het wethouderschap Judie Kloosterman en namens de VVD Karel Mens.

Op donderdag 19 november a.s. om 19.00 uur zal tijdens een extra raadsvergadering het nieuwe college worden geïnstalleerd.

Uitgeest, 12 november 2015
Fractie CDA, Fractie D66, Fractie Uitgeest Lokaal, Fractie VVD