Nader onderzoek naar alternatieven voor Verbinding A8-A9

Nu On-Air:

Uitgeest – Uit de onderzoeksresultaten voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 komen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als de meest kansrijke opties naar voren. Het Nul-plusalternatief betekent een wijziging in de doorgaande weg van Krommenie-Assendelft. Het Heemskerkalternatief houdt in dat er een nieuwe weg komt die evenwijdig loopt aan de Communicatieweg, en er een aansluiting komt bij de bestaande op- en afritten van de A9. De golfbaan van Heemskerk blijft behouden.
Een definitieve keuze is nog niet te maken, daarom is besloten om deze twee alternatieven nader te onderzoeken. Het onderzoek duurt naar verwachting een jaar. Daarna wordt een voorlopig voorkeursalternatief gekozen en volgt een inspraakperiode. De alternatieven 3, 4, 6 en 7 worden op basis van de onderzoeksresultaten minder realistisch geacht en daarom niet verder onderzocht. Deze alternatieven vallen formeel gezien nog niet af als mogelijk voorkeursalternatief.

Onderzoeksrapporten

De afgeronde onderzoeksrapporten zijn openbaar en te downloaden op de website verbindinga8-a9.nl. De rapporten omvatten een samenvatting, twee hoofdrapporten (met daarin de conclusies) en veertien achtergrondrapporten.