Nachtwerkzaamheden aan het spoor

Station Uitgeest Foto: OSU-Radio

UITGEEST – In de maanden juni en juli verricht VolkerRail in opdracht van ProRail diverse werkzaamheden aan de spoorwegvoorzieningen in de gemeente Uitgeest. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 23.00 en 07.00 uur op diverse dagen in de maanden juni en juli en nogmaals kortstondig in september en oktober. ProRail informeert de omwonenden via bewonersbrieven met daarin de informatie over de werkzaamheden, de data en tijdstippen en waar en bij wie bewoners en organisaties terecht kunnen met vragen en eventuele klachten. Voor informatie over de werkzaamheden ga naar www.prorail.nl/projecten/alkmaar-amsterdam. Voor andere vragen en informatie ga naar www.prorail.nl/omwonenden/vragen of bel 0800 – 776 72 45.

Het werk in de voornachten bestaat uit het uitrijden van materialen. Het werk in de grote buitendienststellingen betreft het vernieuwen van wissels, dwarsliggers, ballast en diverse bovenleidingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen geluid- en lichtoverlast voor omwonenden veroorzaken. Uiteraard zal VolkerRail trachten deze overlast tot een minimum te beperken.