Multifunctioneel gebied voor Uitgeest

Schets: Aangeleverd

UITGEEST – College kiest locatie voor nieuwe sportzaal
Het college heeft op 17 november de locatie gekozen voor de bouw van de nieuwe sportzaal in Uitgeest ter vervanging van de Meet. Daarvoor is niet alleen onderzoek gedaan naar de beste locatie, maar ook gevraagd aan belangstellenden en belanghebbenden welke wensen er verder op tafel liggen. Het locatiebesluit van de nieuwe sportzaal is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een multifunctioneel en duurzaam sportgebouw dat binnen en buiten met elkaar verbindt. Wethouder Cees Beentjes: ‘Het gaat niet alleen om de bouw van een nieuwe sportzaal, het is de bedoeling dat het een multifunctioneel gebied wordt in samenhang met het park. Binnensport en buitensport worden met elkaar verbonden en het wordt een gebied om te wandelen en te verblijven. Samen met omwonenden, huidige gebruikers en belangstellenden willen we een omgeving realiseren waar iedereen optimaal gebruik van kan maken.’

Integreren in een nieuw plan
De nieuwe sportzaal komt in het gebied waar ook de IJsclub Uitgeest en de Jeu de Boules club Boule Plaisir hun activiteiten organiseren. Daarom wordt gekeken naar een andere indeling van de locatie. Daarover zijn ook de gesprekken gestart met de verenigingen. In het besluit van het college zijn niet alleen de belangen van de sportverenigingen, maar ook van de huidige en toekomstige omwonenden afgewogen. Er is gekeken waar de nieuwe sportzaal ruimtelijk het beste ingepast kan worden in combinatie met de nieuwbouw van appartementen op de Bibliotheeklocatie en later ook op de Meetlocatie.

Multifunctioneel
De nieuwe sportzaal wordt een multifunctioneel gebouw, waar de ruimten in gezamenlijkheid efficiënt gebruikt kunnen worden. Het gaat niet alleen over verschillende sportruimten, maar ook over een vergaderruimte en een kantine waar een kopje koffie kan worden gedronken. Verder is het is de bedoeling dat het aangrenzend openbaar groen een multifunctioneel park wordt waar men kan wandelen, recreëren en sporten. Met de IJsclub Uitgeest wordt overlegd over de mogelijkheden voor een nieuwe multifunctionele baan. Bij winterkou schaatsen en daarnaast voor andere doeleinden te gebruiken.
Samen plannen maken en uitwerken
De eerste informatie- en participatie avond heeft op 22 september plaatsgevonden. De tweede digitale bijeenkomst zal plaatsvinden in het begin van het nieuwe jaar. Dan kunnen ideeën worden aangedragen voor de uitwerking van het plan, zoals: waar komen de parkeerplaatsen, voetpaden en hoe kan het park verder worden ingericht. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst wordt een mail met informatie over uw deelname toegestuurd. Alle informatie is terug te vinden op de website van de gemeente Uitgeest onder plannen en projecten https://www.uitgeest.nl/plannen-en-projecten/centrumplan-en-4-schoollocaties.