Motie van afkeuring bouwen op ijsbaanterrein.

Foto via ijsclubuitgeest.nl
Foto via ijsclubuitgeest.nl

Uitgeest – Het college van Uitgeest – onlangs uitgedund nadat wethouder Karel Mens onverwacht vertrok – overleefde gisteren een motie van afkeuring. Deze betrof het al of niet bebouwen van het ijsbaanterrein en was ingediend door Progressief Uitgeest (PU).
Thom van Son (PU) had nog eens goed geluisterd naar een oudere bandopname waarin Mens als toenmalig wethouder toezegt dat op het terrein in het centrumgebied ‘geen woningen of andere bouwsels’ zullen worden geplaatst. Hetgeen voor zijn partij reden was om akkoord te gaan met het raadsbesluit over de toekomst van dit open gebied. Op recente vragen werd volgens PU door het college echter geantwoord ‘dat het ijsbaanterrein een van de zoeklocaties is voor de nieuwe school’. Dat is ‘in flagrante tegenspraak met’ en daarom meent PU dat de raad ‘onvolledig en onjuist’ is geïnformeerd. Maar de meeste raadsleden, negen in totaal, vonden deze motie van PU een te zwaar middel. In december wordt besloten waar de nieuwe school moet komen, zo liet burgemeester Wendy Verkleij weten.

De toekomst van erfgoedpark De Hoop – ook zo’n heikele kwestie in het dorp – leidde donderdagavond tot enige commotie. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Raum) heeft als parkeigenaar een zogeheten procesplan gemaakt. Dit om onder meer burgers en ondernemers te raadplegen en draagvlak te krijgen voor (her)ontwikkeling. De burgemeester beklemtoonde dat de raad nu alleen diende aan te geven of zij voor of tegen dit procesplan is. Het was niet de bedoeling om inhoudelijk op de kwestie in te gaan. ,,Daar is in dit plan later alle gelegenheid voor, iedereen kan hierin participeren. “PvdA’er Jelle Brouwer was een van degenen die tegen het procesplan is (‘herhaling van zetten, dit is een fopspeen’) én er toch inhoudelijk op inging. Er dient in het park absoluut geen bebouwing te komen en stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest moet eindelijk kunnen starten met het eerbetoon voor de 16e eeuwse uitvinder die met de houtzaagmolen ‘aan de basis van de Gouden Eeuw’ stond. De meerderheid schaarde zich desondanks achter het procesplan. Brouwer zag af van zijn motie, maar komt hier binnenkort alsnog mee.

Bron: Mediapartner NHD.NL door Ton de Lange