Mooi Linieland’ bij Fort bij Krommeniedijk

Foto: Arthur Schaafsma

Krommenie – Speciaal voor het weekend ‘Mooi Linieland’ zet Landschap Noord-Holland zondag 18 juni voor u de deuren open van belevingscentrum Fort K’IJK in Uitgeest! Hier kunt u ‘Natuur en Landschap in de Stelling van Amsterdam’ op een bijzondere manier ervaren. Wedden dat u met heel andere ogen naar het forten- en linielandschap kijkt? Aanmelding via www.fortkijk.nl is nodig.

Mooi Linieland

Op allerlei forten zijn er dit weekend leuke activiteiten van allerlei natuurorganisaties www.mooilinieland.nl. ‘Mooi Linieland’ laat u kennismaken met het strategische Hollandse Linielandschap, militaire bolwerken en prachtige natuur. Deze prachtige open groene gebieden met laagliggende polders konden opzettelijk onder water gezet worden voor de vijand via sluizen, dijken en kanalen. Onopvallende landschapselementen krijgen zo een nieuwe betekenis voor u! Veel forten hebben nu een nieuwe eigentijdse functie en staan midden in de maatschappij. Medewerkers van De Heeren van Zorg heten u van harte welkom. Proef de lekkere versnaperingen, soep met landbrood staat voor u klaar. In het belevingscentrum van Fort K’IJK zie je hoe een fort werd gebouwd, geheim gehouden. Ervaar de inundatie. Welke bewegingen zijn er in onzichtbare- of zeldzame natuur. Kom genieten en volg de Stellinglijn in het fort als bron van alle verhalen!

Fort bij Krommeniedijk in het landschap

Fort K’IJK ligt eigenlijk vlak bij de stad, in een open stukje veenweidelandschap dat uw bezoek meer dan waard is. Ooit was het een moerasgebied met hoogveen dat in de vroege middeleeuwen ontgonnen is en nog vrijwel niet veranderd is. De Lagendijk is een eeuwenoude zeedijk, die het zeewater uit het IJ dat oprukte (door de veenrivier de Crommenije) moest tegenhouden. Langs Busch en Dam loopt een liniedijk van de Stelling van Amsterdam. Deze verbond Fort bij Krommeniedijk met Fort aan den Ham. Je zou het nu niet meer zeggen, maar troepen konden zich achter deze dijk ongezien verplaatsen. Op de dijk staan nog knotwilgen die uit de aanleg van de Stelling van Amsterdam stammen. De weilanden rondom Fort bij Krommeniedijk zijn rijk aan weidevogels.

Aanmelding

Er geldt een maximaal aantal personen op het terrein en daarom is aanmelding verplicht via www.fortkijk.nl . Tijdens de zomermaanden is Fort K’IJK ook open op: vrijdag 7 juli en zondag 9 juli en vrijdag 14 juli. In het najaar van 2017 gaan in het linkergedeelte van het fort jongvolwassenen met autisme wonen, trainen en werken. De Heeren van Zorg begeleidt deze weg naar zelfstandigheid. Stadsherstel Amsterdam restaureert en verbouwt het fort met financiering van de Provincie Noord-Holland.