Mogelijkheden IKC Uitgeest besproken

Lopend voor De Pauw, wethouder Antoine Tromp in gesprek met Vroni Kleverlaan, de nieuwe ad-interim directeur van basisschool De Molenhoek.
Lopend voor De Pauw, wethouder Antoine Tromp in gesprek met Vroni Kleverlaan, de nieuwe ad-interim directeur van basisschool De Molenhoek.

Uitgeest/De Rijp – Om inspiratie op te doen hoe een nieuw, modern Integraal Kind Centrum (IKC) eruit kan zien, is een deel van het college en de raad op werkbezoek geweest in De Rijp, bij De Pauw. De Pauw is opgeleverd in januari 2016 en huisvest twee basisscholen, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Bibliotheek Kennemerland, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Oorspronkelijk komt het verzoek om bij een IKC te kijken van de fracties van de PvdA en CDA.

Naar aanleiding van dat verzoek heeft wethouder Elly Konijn (gemeente Alkmaar) de gemeente Uitgeest uitgenodigd bij het nieuwe IKC in De Rijp. De plannen om in Uitgeest tot een zelfde soort centrum te komen liggen er al langer, wethouder Antoine Tromp is in gesprek met stichting Tabijn en drie basisscholen om tot deze constructie over te gaan. Op basis daarvan zijn de drie medezeggenschapsraden van de Molenhoek, de Binnenmeer en de Vrijburg meegegaan naar De Rijp.