Moeilijke keuze in de “mantel” zorg.

Uitgeest – Donderdag 27 november vond in het gemeentehuis van Uitgeest een geanimeerde discussieavond plaats over mantelzorg met beleidsmedewerkers, consulenten, zorgprofessionals en mantelzorgers, in aanwezigheid van de Uitgeester wethouder Antoine Tromp. Deze gaf een uiteenzetting van de laatste ontwikkelingen op de terreinen van welzijn en zorg.
Aan de hand van een aantal stellingen werd vervolgens discussie gevoerd. Wethouder Tromp kreeg hierbij veel suggesties van de aanwezigen. Er ontspon zich een interessant gesprek over de manier waarop mantelzorgers het best bereikt kunnen worden. Pasklare antwoorden op die vraag bleken lastig te vinden. Aanwezige mantelzorgers vertelden hun persoonlijke verhaal. Ze gaven aan vaak in een tweestrijd te zitten tussen zorgen voor hun geliefde en hun eigen leven. Gevoelsmatig is daartussen geen keuze te maken. ‘Je wil en zal zorgen,’ zoals een van de mantelzorgers het omschreef.
De wethouder kreeg verder nog allerlei vragen voorgeschoteld. Zoals over de zorg in 2015 en hoe de samenwerking tussen verschillende organisaties er volgens de gemeente uit zou moeten zien. Ook werd er een kritische noot gekraakt over de viering van De dag van de Mantelzorg. Evenals in voorgaande jaren werd één mantelzorger uit Uitgeest in het zonnetje gezet, die daarbij symbool stond voor alle mantelzorgers. Dit laatste bleek echter niet duidelijk genoeg naar voren gekomen. De wethouder en MaatjeZ zullen zich hierop bezinnen.
De avond werd door de meeste aanwezigen als positief ervaren. Heel wat vragen werden beantwoord, terwijl er ook weer nieuwe vragen opkwamen. Daarop zullen in de loop van 2015 de antwoorden komen.