Minister stelt gemeenten in het gelijk

Kaart via Vlieghinder.nl

REGIO – Het aantal meldingen over vliegverkeer vanuit gemeenten in Noord-Kennemerland is wederom gestegen. Deze cijfers komen voort uit de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2018 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). De rapportage heeft betrekking op de periode van 1 november 2017 t/m 31 januari 2018.

Door meer wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen is de Polderbaan vaker ingezet voor landend vliegverkeer. Door een toename van het totale vliegverkeer (+3,3%) lijnen de toestellen steeds noordelijker op.

Omdat ze aanvliegen op circa 600 meter hoogte wordt er veel overlast ervaren. Met name in Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest wordt de hinder het stevigst ervaren.

In Uitgeest is het aantal melders bijna verdrievoudigd. De stijging volgt op hoge cijfers van het aantal meldingen van vlieghinder bij eerdere kwartaalrapportages.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen hebben bezwaar gemaakt. Zij stellen, versterkt door de gezondheidsmonitor van de GGD, dat al een enkel overkomend vliegtuig in de nacht slaapverstoring teweeg kan brengen.

Daarmee vraagt de regio dus niet alleen aandacht voor de berekende geluidhinder, maar ook voor de hinder die door inwoners wordt ervaren. De minister stelt de acht gemeenten hierin in het gelijk.