Mevrouw Slijkerman, griffier, eervol ontslagen.

Burgemeester Verkleij overhandigd bloemen aan mevrouw Slijkerman. Foto: OSU

Uitgeest – Tijdens de raadsvergadering van 29 juni stond het eervol ontslag van de huidige griffier, mevrouw Slijkerman, op de agenda. De raad is officieel haar werkgever en bevoegd om haar eervol ontslag te verlenen. De raad stemde, bij acclamatie, in met dit ontslag. Na 1 augustus 2017 zal zij werkzaamzijn in de gemeente Den Helder.

Na deze instemming werd mevrouw Slijkerman lovend toegesproken door de heer Brouwer en bedankte haar voor haar inzet en gedrevenheid. Ook de burgemeester sprak enige woorden tot haar en memoreerde aan de transparantie en humor die ook zeer herkenbaar waren in de gezamenlijke gesprekken. Hierna was het woord van dank aan mevrouw Slijkerman. Zij bracht met humor onder andere het aantal e-mails  die zij de afgelopen 2 jaar van de raad mocht ontvangen, ruim 18.000. Maar vertelde dat door de openheid onder de raadsleden en haar vele gesprekken bij haar blijven en ze terug kijkt op 2 mooie jaren als griffier bij gemeente Uitgeest.