Meting in rioolbuizen.

Eén van de kastjes, op de Meldijk (foto: gemeente Uitgeest)
Eén van de kastjes, op de Meldijk (foto: gemeente Uitgeest)

Uitgeest – De gemeente verricht momenteel onderzoek naar het functioneren van de riolering tijdens regenbuien. Hiervoor is op enkele plekken in het riool meetapparatuur opgehangen. Deze meetapparatuur communiceert via kastjes op zonne-energie die tijdelijk opgehangen zijn aan lichtmasten, zoals te zien op bijgevoegde foto. Deze kastjes blijven enkele weken hangen.
[fotobijschrift Kastje Meldijk] Eén van de kastjes, op de Meldijk (foto: gemeente Uitgeest).