Meldpunt over water geopend.

Als burgers constateren dat er op het gebied van waterbeheer in Nederland iets misgaat, kunnen zij dat vanaf nu melden op www.meldpuntwater.nl. De website is zo ingericht dat de melding, vraag of klacht van de burger bij de juiste instantie terechtkomt.

De site is een initiatief van Water Ontmoet Water. Dat is een samenwerkingsverband van waterschappen, provincies, gemeenten, havenbedrijven en Rijkswaterstaat.

Onderzoek heeft uitgewezen dat burgers vaak niet weten bij welk loket zij met hun vraag, klacht of melding over water terecht kunnen.