Meest gestelde vragen over AWBZ en WMO.

Uitgeest – Hoe gaat het met het PGB (Persoonsgebonden budget)?
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente de instantie die het zorgpakket vaststelt. De administratieve uitvoering wordt vanaf die datum verricht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert de financiële middelen en zorgt dat de rekeningen worden betaald.

Hoe zit het met de kwaliteit van de zorg?
Bij het sluiten van de nieuwe contracten, maken de gemeenten duidelijke afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Blijft de zorg gelijk?
2015 is een overgangsjaar. De meeste mensen zullen in dat jaar gewoon de zorg blijven krijgen die ze gewend waren. Vanaf dat jaar zal de zorg en ondersteuning steeds dichter bij de mensen zelf worden georganiseerd.
In deze periode zijn de gemeenten in uw regio bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met de verschillende instellingen en organisaties. Ook hierbij zal steeds worden gekeken naar de kansen en mogelijkheden van cliënten. Wat kan iemand zelf (op eigen kracht) en wat kan zijn omgeving betekenen voordat eventuele professionele zorg en ondersteuning wordt ingeschakeld?

Wat houdt die begeleiding eigenlijk in?
Het kan gaan om individuele begeleiding of om groepsbegeleiding. De individuele begeleiding betreft ondersteuning bij het wonen of het runnen van het huishouden (woon- en thuisbegeleiding). De groepsbegeleiding is bijvoorbeeld de dagbesteding voor mensen met een beperking of de dagopvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is steeds de zelfredzaamheid te bevorderen.

Waarom gaat de begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente?
Het Rijk wil de zorg en ondersteuning dichter bij de mensen organiseren en dat gaat beter als die taak bij de gemeente ligt. De gedachte is dat je mensen beter helpt door ze in hun eigen kracht te zetten en te kijken naar kansen en mogelijkheden. Daarbij komt dat de begeleiding ook minder zal kosten als het op deze manier georganiseerd wordt.

Wat gaat er precies uit de AWBZ?
De individuele begeleiding en de dagbesteding van zelfstandig wonende mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben, gaat uit de AWBZ. Dit wordt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat om begeleiding aan zelfstandig wonende volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, een chronische ziekte, psychiatrische problemen of bijvoorbeeld ouderen met dementie.
Dit is dus begeleiding buiten de instellingen of woonvoorzieningen; ook wel de extramurale begeleiding genoemd. De begeleiding aan mensen die binnen een instelling wonen, blijft in de AWBZ. Dat zelfde geldt voor de begeleiding die deze instellingen leveren aan mensen die begeleid zelfstandig wonen. Ook deze ondersteuning blijft in de AWBZ.

Waar kan ik aankloppen als ik zorg en ondersteuning nodig heb?
Als u zelf geen idee heeft waar u kunt beginnen met hulp zoeken? Kijk dan eens op www.eigenkrachtwijzer.nl. Komt u er niet uit en heeft u een hulpvraag, dan kunt over enige tijd contact opnemen met een sociaal team in Uitgeest. Op dit moment wordt gewerkt aan de samenstelling daarvan. Binnenkort volgt daarover meer nieuws.