Meer parkeerplaatsen en verkeersveilige inrichting voor Waldijk

Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Het buurtoverleg heeft resultaat opgelevert voor de geparkeerde auto’s in de wijk Waldijk. Na een valse start in 2018 is de eindstreep nu in zicht. Buurtbewoners, schoolbestuur en de gemeente zijn tot een nieuwe inrichting van Waldijk gekomen. Aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan waren klachten over te weinig parkeerplaatsen en onveilige verkeerssituaties. Het resultaat: meer parkeerplaatsen en maatregelen die de verkeersveiligheid in de wijk verbeteren. Bijvoorbeeld een speciale schoolzone bij basisschool Kornak. De werkzaamheden starten op 21 oktober.

Samen naar de finish
Geplande werkzaamheden in Waldijk zijn begin 2018 door wethouder Cecilia van Weel-Niesten stilgelegd. Zij kreeg signalen dat de maatregelen niet aansloten op de wensen van de bewoners. Tijd om met elkaar in gesprek te gaan. In drie werkgroepen zijn de plannen verder uitgewerkt tot een ontwerp. Het college heeft dit ontwerp op 13 augustus heeft.