Meer onderzoek fijnstof Schiphol in de IJmond.

Uitgeest – De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest vinden dat er verder onderzoek moet komen naar de effecten van Schiphol op de gezondheid van omwonenden.

Aanleiding is het in december verschenen rapport van TNO waaruit blijkt dat Schiphol een aanzienlijke bron is van ultrafijn stof. Dat komt 2 tot 3 keer hoger voor in woonwijken in Amstelveen en Amsterdam.

Ook vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Alderstafel wordt ingezet op vervolgonderzoek. De luchtkwaliteit en het verbeteren ervan staat al enige jaren op de agenda in de IJmond. Er is nog te weinig bekend over de gezondheidsrelevantie van deze vorm van fijn stof.