Maak het ze niet te makkelijk!

Foto: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Regio – ‘Maak het ze niet te makkelijk’ luidt de bekende slogan waarin wordt opgeroepen om inbrekers zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat was ook de boodschap waarmee raadsleden en inwoners dinsdagavond 28 november een wandeltocht maakten door Uitgeest. De aandacht ging uit naar verlichting van woningen en openbare verlichting, verouderde sloten en hoge beplanting (die huizen aan het zicht onttrekt). Niet in de laatste plaats naar de aanwezigheid van hulpmiddelen die het inbrekers makkelijk maken om in een tuin te komen.

De avondwandeling bracht een aantal zaken aan het licht. In sommige stegen is het erg donker. Bewoners wordt aangeraden daar zelf verlichting aan een hek of schuur te hangen. In één geval gaat de gemeente kijken of het mogelijk is om een extra lantaarnpaal te plaatsen.

Bewegingssensor
Bij veel woonhuizen is er geen of nauwelijks verlichting aan de buitenzijde. Een lamp met een bewegingssensor kan daar een inbraak helpen voorkomen. Ook binnen ontbreekt ’s avonds soms iedere vorm verlichting. De afwezigheid van bewoners valt dan extra op.
Het is altijd verstandig om te voorkomen dat inbrekers in achtertuinen komen. Berg alles wat als opstap kan dienen op. Dus geen kliko’s in de voortuin plaatsen, geen ladders op het schuurdak bewaren en de tuinpoort afsluiten. Inbrekers kunnen meestal wel binnenkomen als ze dat willen, maar hebben een voorkeur voor woningen waar ze niet kunnen worden gezien en waar ze snel en makkelijk toegang verschaffen. Zorg dus dat dat niet uw huis is!
Meer tips om inbraak te voorkomen kunt u vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl