Leerplichtambtenaren BUCH aangewezen

Regio – Werkorganisatie BUCH heeft per deelgemeente ambtenaren als leerplichtambtenaar aangewezen.

Voor de gemeente Bergen is dat mevrouw W.E. Gilles, voor Uitgeest en Castricum mevrouw J. Zwitser-Rademaker en voor Heiloo is dat mevrouw M. Krol.

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet ten minste één leerplichtambtenaar in dienst hebben. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven en geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Verder zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek.