Lawaaiprotest in gemeentehuis Castricum.

CASTRICUM – Boos en verdrietig zijn ze, maar ook strijdvaardig, de thuiszorgmedewerksters die donderdag met pannendeksels, ratels, toeters en bellen in het gemeentehuis gaan protesteren tegen het uitbesteden van de huishoudelijke hulp aan de goedkoopste aanbieders. “Niet alleen wij raken onze baan kwijt of moeten genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden, ook onze cliënten worden getroffen.” zegt actievoerster Linda Louwe. “Zij raken hun vertrouwde hulp kwijt. Het is tijd voor actie. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich donderdag bij ons voegen. We verzamelen om 19.10 uur buiten bij Geesterduin, ingang apotheek.”

Vorige week werd bekend dat de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) voor de huishoudelijke hulp in zee gaan met aanbieders die goedkoper zijn dan de Viva Zorggroep. Volgens de actievoerders, verenigd in het Red de Zorg-comité, duiken deze aanbieders echter onder de prijs die aanbevolen is in de code verantwoord marktgedrag. De nieuwe aanbieders (o.a. schoonmaakbedrijven) zijn niet bereid om het huidige personeel over te nemen. Zij kunnen op hun baan solliciteren, tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Dit is wat de actievoerders betreft onacceptabel. “Het belang van zowel cliënten als personeel wordt door deze gemeenten volkomen uit het oog verloren.” stelt Louwe.”De paniek en verontwaardiging onder ouderen is groot. Zij raken zorguren kwijt en moeten iedere week maar afwachten wie er nu weer voor de deur staat om schoon te komen maken. Een zichzelf respecterende samenleving zou het niet zover moeten laten komen. Het gaat niet alleen om schoonmaken maar ook het vertrouwde gezicht. Goed opgeleid personeel houdt ook in de gaten of de oudere erg achteruit gaat en er professionele hulp nodig is. Ze zorgen ook voor het contact met de familie. Veel ouderen kijken enorm uit naar de vertrouwde thuiszorgmedewerkster omdat er een vertrouwelijke band is ontstaan.”

Vrijwilligers
Donderdagavond is er in het gemeentehuis – op initiatief van Dave van Ooijen (PvdA) – een bijeenkomst waarop gemeenteraadsleden in gesprek gaan met vrijwilligers. Louwe: “Ook wij waarderen de inzet van vrijwilligers. Voor eenzame ouderen is het bijvoorbeeld geweldig als vrijwilligers met ze gaan wandelen, spelletjes doen, de krant voorlezen. Maar het moet niet betaald werk verdringen. Mensen worden in een uitkering gedwongen omdat het werk is wegbezuinigd of de taak wordt overgenomen door vrijwilligers. Vervolgens wordt er gezegd dat de werkelozen maar iets moeten doen om hun ‘uitkering te verdienen’. Maar ze hadden werk! En ondanks het feit dat het thuiszorgpersoneel schandalig weinig verdient – Viva personeel had al 20% loon ingeleverd voor werkbehoud – is men bereid om keihard te werken.”

Maar bezuinigingen in de zorg zijn toch nodig? Louwe: “Als je ouderen langer thuis wil laten wonen, kun je niet tegelijkertijd de thuiszorg ernstig beknotten. Verzorgingshuizen sluiten hun deuren en tegelijkertijd krijgen de ouderen thuis minder hulp. Tel daar bovenop dat er miljoenen wordt besteed aan projecten om werkelozen aan het werk te helpen terwijl hier mensen, die voor heel weinig geld werken, werkeloos worden gemaakt. Dit is niet meer uit te leggen.”

Raadsbesluit

Dat de huishoudelijke hulp is aanbesteed, is een gevolg van een raadsbesluit in BUCH-verband van 18 december 2014. Omdat de gemeenten geconfronteerd worden met een enorme korting van het Rijk op deze post (effectief 31%), besloot de raad toen om de eenvoudige schoonmaakondersteuning (HH1) anders te organiseren. Unaniem werd gekozen voor een scenario waarbij deze hulp (als algemene voorziening) per wijk bij één aanbieder wordt uitbesteed. Dit scenario zou het meest toekomstbestendig zijn. En bij de aanbesteding zou worden gelet op zowel kosten als kwaliteit. Volgens verschillende politici, die dus wisten dat het risico bestond dat een andere partij dan de Viva Zorggroep de aanbesteding zou winnen, is dat laatste – de kwaliteit – niet of nauwelijks meegewogen.

In het raadsbesluit uit 2014 staat dat in 2016 naar verwachting 537 mensen van de hulp gebruik zullen maken en dat het aantal HH2-cliënten iets zal toenemen (mensen die geen regie kunnen voeren op hun huishouden en recht hebben op maatwerk); dit zullen er 288 zijn. Per saldo denkt de gemeente bijna vijf ton (32%) op de uitgaven te kunnen besparen. Hoe groot de besparing zou zijn geweest als voor de Viva Zorggroep was gekozen, is niet duidelijk.

Bron: Nieuwspartner Dichtbij.nl