Landelijke actie voor het Rode Kruis.

Rode Kruis logoUitgeest – In de week van 19 tot 25 juni a.s. wordt er landelijk extra aandacht besteed aan de werkzaamheden van het Rode Kruis en wordt de nationale Rode Kruis collecte gehouden.
Ook in Uitgeest wordt zo veel mogelijk huis aan huis gecollecteerd. Dit jaar staan we ook woensdag van 17 – 21 uur tijdens de zomerbraderie van het Zwembad de Zien. De volledige opbrengst van deze collecte mag aan de activiteiten in Uitgeest worden besteed, zodat het mogelijk blijft, dat vrijwilligers in Uitgeest hulp kunnen blijven bieden aan oudere, eenzame en mindervalide Uitgeesters.
De afdeling verzorgt gezellige bijeenkomsten op de maandagmiddag in Zorgcentrum Geesterheem. Gasten die extra zorg nodig hebben kunnen op vakantie in de zorghotels en op de Henry Dunant. Een dagelijkse contactcirkel wordt begeleid. Jaarlijks – in oktober – wordt voor mindervalide Uitgeesters een verrassings uitje georganiseerd. Ook het project Meet & Eat valt onder de activiteiten van het plaatselijke Rode Kruis.
De zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel van het Rode Kruis. De afdeling Uitgeest wil daar het komende jaar ook aandacht aan besteden.
Voor al deze activiteiten is geld nodig. We hopen dan ook dat u de collectebus van onze collectanten royaal vult.
U kunt uw bijdrage ook storten op bankrekening NL 31 Rabo 153137568 t.n.v. Rode Kruis Uitgeest onder vermelding van collecte 2016.