Krachtenbundeling voor zwembad De Zien.

Uitgeest – Werkgroep Zwembad De Zien en Stichting De ZienBlijft hebben besloten per direct de krachten te bundelenten behoeve van het voortbestaan van openluchtzwembadDe Zien. Tot voor kort was er onvoldoende bereidheid om samen te werken maar werkgroep en stichting hebben besloten in het vervolg gezamenlijk op te trekken. Kennis, netwerk en financiën worden vanaf nu gedeeld in het belang van de toekomst van het Uitgeester zwembad.

Werkgroep Zwembad De Zien kreeg in de laatste raadsvergadering van 19 juni 2014 van alle kanten lof toegezwaaid voor een rapport met een toekomstvisie voor het zwembad. Wethouder Wil Spaanderman: ‘De werkgroep heeft ondanks de hoge tijdsdruk een prima rapport opgeleverd met zeer bruikbare ideeën. Samen met de stichting kunnen we daarop verder bouwen aan een nieuwe toekomst voor ons zwembad.’