Kom meepraten over Verkeersplan voor Uitgeest

Uitgeest – De gemeente Uitgeest gaat aan de gang met het opstellen van een verkeersplan. Dat gaat voor de komende jaren de lijnen uitzetten voor de bereikbaarheid en doorstroming, sluipverkeer, leefbaarheid, verkeersveiligheid, de wegenstructuur, de fietsvoorzieningen, het openbaar vervoer en parkeren.

Uw inbreng is gewenst
Het plan gaat nog niet over gedetailleerde maatregelen, maar vooral over de koers die de gemeente wil uitzetten. Om die te kunnen bepalen hoort de gemeente ook graag  de ervaringen, meningen en ideeën van inwoners. U bent daarom welkom op een zogenaamde Themasessie over het Verkeersplan Uitgeest op woensdagavond 28 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

U krijgt daar de gelegenheid om uw visie op de toekomst van het verkeer in Uitgeest of een specifiek thema in te brengen en daarover in gesprek te gaan met andere deelnemers. Uw inbreng kan een probleem zijn dat u ervaart maar ook een wens of een oplossing.

Vooraf aanmelden
Om de bijeenkomst goed te kunnen voorbereiden en te organiseren, is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door vóór maandag 19 oktober 2015 een e-mail te sturen naar e.glorie@uitgeest.nl met als onderwerp ‘Themasessie verkeersplan’. In uw e-mail vermeldt u uw naam, adres, telefoonnummer en de onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat. U ontvangt dan tijdig een bevestiging van uw deelname.