Kleurenpoeders bij color events vormen gevaar voor gezondheid

GEZONDHEID – Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) vormen de kleurpoeders die tijdens een color run naar hardlopende deelnemers worden gegooid een risico voor de gezondheid.

Het RIVM raadt in een adviesrapport het gebruik van de kleurenpoeders tijdens evenementen vanuit een ‘gezondheidskundig oogpunt’ af.
Zo zou het poeder kunnen leiden tot mogelijke luchtwegklachten, oog- en huidirritatie.

 

In maart 2016 kreeg het RIVM van de Brandweer Amsterdam-Amstelland het verzoek om onderzoek te doen naar kleurenpoeders bij evenementen. Aanleiding voor dit onderzoek is het rapport “Brandproeven kleurpoeder” uit 2015 waaruit bleek dat sommige kleurenpoeders kunnen leiden tot brand(explosies) en stofexplosies.

Volgens het RIVM vormen luchtwegklachten het grootste risico, omdat de poeders uit een hoge concentratie zeer kleine stofdeeltjes bestaan, die mensen tijdens het rennen inademen.

In het rapport schrijft het instituut dat dergelijke fijnstofconcentraties kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, zeker bij mensen met luchtwegaandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.Ook kunnen deelnemers aan het hardloopevenement last krijgen van oog- en huidklachten. Daarbij verwijst het RIVM naar India, waar de kleurenpoederevenementen hun oorsprong hebben. In India worden zeer ernstige oog- en huidklachten gemeld. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de kleurstoffen die ofwel vervuild zijn of zware metalen bevatten.

Om te voorkomen dat vervuilde poeders ook in Nederland worden gebruikt, adviseert het RIVM om alleen aantoonbaar goedgekeurde levensmiddelenkleurstoffen te gebruiken. Ook wordt geadviseerd om een mondkapje en beschermbril te dragen en na het evenement te douchen. Verder wordt afgeraden om het poeder direct in het gezicht van deelnemers te gooien.

Lees HIER verder

Bron: Nu.nl