Kerkdienst in Uitgeest, zondag 4 februari om 10.00 uur

Kerkdienst in Uitgeest, zondag 4 februari om 10.00 uur

Voorganger: Ds. E. Plaisier
Ouderling: Mw. Bos, ook lector. Gastheer: Hr. Bos
Organist: Dhr. Kelder
Met medewerking van het koor Recreation

Deze kerkdienst staat in het teken van het werelddiaconaat. We horen het verhaal van Kobina, een Ghanese jongen van 15 jaar, die als kindslaaf moest werken in de visserij op het Voltameer.
En uit de Bijbel lezen we het verhaal van een vrouw uit Sunem die haar zoon verliest, en het verhaal van Petrus’ schoonmoeder die aan koorts lijdt. In die verhalen worden we heen en weer geslingerd tussen binnen- en buitenshuis, tussen persoonlijk en publiekelijk, tussen helpen en geholpen worden.

Het koor Recreation uit Heemskerk werkt mee aan deze dienst, en onder leiding van Hans Kelder zingen we met elkaar mooie liederen. Na afloop zijn er weer mooie en lekkere producten van de Wereldwinkel te koop.