Jumbo Uitgeest mag uitbreiden

Jumbo UitgeestUITGEEST – Supermarkt Jumbo mag gaan uitbreiden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september ging de raad van gemeente Uitgeest akkoord met een verklaring van geen bedenkingen voor de verbouwing.

De supermarkt aan de Melis Stokelaan 1 wil het bestaande gebouw aan de oostzijde met 400 m2 uitbreiden. Daarnaast is het plan om het aantal parkeerplaatsen met 24 stuks te verhogen naar 75. PU diende een amendement in. De partij is tegen de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De heer Schouten (PU) legt uit waarom: ‘We zijn vóór uitbreiding van de Jumbo, maar we zien het nut van extra parkeerruimte niet in. Het winkeloppervlak neemt met een derde toe, terwijl het aantal parkeerplekken met de helft toeneemt. Bovendien moet er dan extra groen worden opgeofferd en daar zijn wij tegen.” Ook wees Schouten op de explosieve groei van de online markt. “De groei bij supermarkten zal laag liggen. Nu wordt er nog 2% online besteld, in 2020 zal dat al 20% zijn. Wij stellen dus voor de extra parkeerplaatsen te schrappen.”

Overlast beperken

De heer Oud (D66): “Als een ondernemer in het dorp wil uitbreiden, kijken wij graag hoe het wél kan. We kunnen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken, soms al door simpele oplossingen als het plaatsen van een hogere heg bijvoorbeeld. Heeft u al gesproken met de bedrijfsleider? Ik heb hem gevraagd of het nieuwe aantal parkeerplaatsen wel voldoende zal zijn. Hij zei: ‘Net aan’. Het lijkt mij geen slim plan om dit tegen te houden, omdat anders de Melis Stokelaan vol gezet zal worden.”

De heer Weijers (Uitgeest Lokaal) sloot zich hierbij aan. “Er is nu al overlast met parkeren, dus het lijkt ons niet meer dan logisch dat er meer parkeerplaatsen komen bij een uitbreiding.”

Mevrouw Van de Vliet (CDA) was het met de heer Oud eens dat ondernemers de ruimte moeten krijgen. “Twee zaken zijn voor ons belangrijk; ondernemerschap en veiligheid. Ik mis een veilige ruimte rondom Jumbo. Tijdens piekmomenten ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties bij het oversteken.”

Aparte in- en uitrit

Veiligheid was een belangrijke overweging voor het indienen van een amendement door de partijen UVP, D66, UL en CDA. Daarin werd voorgesteld een afzonderlijke in- en uitrit te creëren, zodat vrachtwagens niet meer achteruit hoeven te rijden. Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Het amendement van PU werd verworpen met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

Wethouder Zwarthoed: ‘We nemen alles mee en gaan ermee aan het werk. Ik wil graag voor PU nog benadrukken dat het groen wat moet wijken, gecompenseerd zal worden op andere plekken. Dat lijkt een beetje onderbelicht nu. Er komen nieuwe platanen en een nieuwe haag en we gaan kijken of er mogelijkheden zijn om nog extra groen toe te passen.”

Het voorstel om een verklaring van geen bedenkingen af te geven werd uiteindelijk met 13 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. Dat betekent dat het plan 6 weken ter inzage komt te liggen. Als er geen zienswijzen worden ingediend, is de verklaring definitief.

Bron: Mediapartner De Uitgeester