Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van start

BUCH – Op 25 juli (Bergen, Castricum, Heiloo) en op 8 augustus (Uitgeest) hebben de colleges besloten om in het kader van armoedebestrijding onder kinderen overeenkomsten te sluiten met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds voor de periode 2017-2020. Dit betekent dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers een inkomen hebben tot maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum, vanaf het aankomende schooljaar via deze fondsen mee kunnen doen aan sport- of culturele activiteiten. In september of oktober houden de gemeenten samen een feestelijke startbijeenkomst. Daarna informeren ze over spelregels en aanvraagprocedure, ook via betrokken organisaties en instellingen en de Sociale Teams.

Kinderen minimagezinnen
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdcultuurfonds creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een culturele vereniging (dans, muziek, scouting, etc).
Waar thuis geen geld is om mee te doen aan sport- en/of culturele activiteiten lopen kinderen allerlei kansen mis die voor hun klasgenoten vanzelfsprekend zijn. Door te sporten of creatief bezig te zijn ontwikkelt een kind zich beter en vermindert de kans op sociale uitsluiting. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.
Staatssecretaris Klijnsma heeft vanaf 2017 structureel extra financiële middelen beschikbaar gesteld om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze moeten zoveel als mogelijk ‘in natura’ (via voorzieningen) worden ingezet, zoals het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.