Is Park Oudgeest een aantasting van Uitgeester open en groene landschap?

UITGEEST – ’Een vrijbrief voor verdere uitbreiding’ en ’ernstige en onherstelbare aantasting van ons open en groene landschap’. Het is een greep uit de reacties van de tegenstanders van Park Oudgeest.

Op het terrein van voormalig Erfgoedpark De Hoop in Uitgeest komen 60 à 65 recreatiewoningen. Daarnaast is er ruimte voor cultuurhistorie, horeca en lokaal ondernemerschap. Tenminste als het aan het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM), de huidige eigenaar van de grond, en provincie Noord-Holland ligt.

Het college van b en w van Uitgeest reageerde eerder al overwegend positief op het voorstel.

Eind september zou de Uitgeester gemeenteraad een besluit nemen over het plan. Maar bij de raadsvergadering van die maand werd het onderwerp van de agenda gehaald.

Progressief Uitgeest meende niet genoeg informatie te hebben om een besluit te kunnen nemen en vroeg daarom een maand uitstel. Omdat een meerderheid van de raad dit voorstel steunde, werd het onderwerp verplaatst naar de vergadering van oktober. Als het aan de tegenstanders ligt, wordt het plan die avond van tafel geveegd.

De Stichting Alkmaardermeeromgeving, die zich inzet voor het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden rond het meer, is een van de tegenstanders. ,,Het gaat hier om een pilotproject. Dat is ons inziens een vrijbrief voor verdere uitbreiding van het park in de toekomst’’, zegt lid van de stichting Henk Zwaan.

De stichting heeft daarom een oproep gedaan aan de gemeenteraadsleden van Uitgeest om niet akkoord te gaan met Park Oudgeest.

De lokale PvdA zal bij de oktobervergadering tegen stemmen, zo laat fractievoorzitter Jelle Brouwer weten. ,,De PvdA maakt zich sterk voor het behoud van ons open en groene landschap. Dat landschap willen we koesteren. Het volbouwen van ons buitengebied om financieel gezond te worden, is het kind met het badwater weggooien. Toch dreigt dit laatste te gebeuren als de raad op 29 oktober akkoord gaat met de bouw van 60 recreatiewoningen op Erfgoedpark De Hoop.’’

Brouwer ziet de bouw van dergelijke huisjes als ’ernstige en onherstelbare aantasting’ van het landschap van Uitgeest.

Bij de raadsvergadering van donderdagavond 29 oktober moet duidelijk worden hoe de andere raadsleden erover denken.