Inventarisatie breedplaatvloeren

UITGEEST – De gemeente Uitgeest is aan het inventariseren welke gebouwen breedplaatvloeren hebben. Het gaat om gebouwen die zijn opgeleverd na 1999. Aanleiding voor de inventarisatie is het instorten van de parkeergarage op Eindhoven Airport vorig jaar.
TNO en Adviesbureau Hageman hebben het incident in Eindhoven onderzocht. Hieruit blijkt dat de parkeergarage instortte doordat een betonnen vloer was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaatvloeren, met daarop een ter plekke gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen bleek onvoldoende te zijn.
Brief ministerie
Door de uitkomsten van de onderzoeken ontstond de vraag of bestaande bouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft daarom alle gemeenten verzocht om te inventariseren welke gebouwen, die zijn opgeleverd na 1999, zijn gemaakt met breedplaatvloeren. Van deze gebouwen beoordeelt de gemeente of de breedplaatvloeren op zo’n manier zijn geplaatst, dat er een risico zou kunnen zijn voor de veiligheid. Is dit het geval, dan zal de gemeente de gebouweigenaar hierop wijzen en verzoeken om de vloeren verder te onderzoeken. De eigenaar is dan verplicht om dit te (laten) doen.
Welke gebouwen worden onderzocht?
In opdracht van het Ministerie van BZK heeft adviesbureau Hageman op papier gezet hoe een gebouweigenaar kan (laten) onderzoeken of er wel of geen risico voor de veiligheid is. Dit document geldt alleen voor bouwwerken die zijn opgeleverd na 1999, omdat daarin het meeste veiligheidsrisico zit. Woningen en woongebouwen vallen hier in principe buiten, tenzij het om woongebouwen gaat met daaronder een parkeergarage of bijvoorbeeld winkels.
De inventarisatie gaat breder dan de Bubbledeckvloer die in Eindhoven was toegepast. Het gaat om panden met alle typen breedplaatvloeren.
Een grote klus
De inventarisatie is door de hoeveelheid gebouwen in de gemeente een grote klus, waar we waarschijnlijk een aantal maanden mee bezig zijn. Zodra de gemeente een compleet beeld heeft van alle gebouwen waar breedplaatvloeren zijn gebruikt en de eigenaren hierover zijn geïnformeerd, volgt een nieuw bericht hierover.
Verantwoordelijkheid gebouweigenaar
Gebouweigenaren zijn er zelf voor verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Vooruitlopend op de inventarisatie van de gemeente kunt u uiteraard zelf onderzoek (laten) doen naar de breedplaatvloeren in uw gebouw.
Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl of www.uitgeest.nl.