Introductie op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Akersloot – Introductie op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voorganger: ds. E. Plaisier
Ambtsdrager en lector: dhr. A.J. Tigges
Gastvrouw: mw. Th. Bos
Organist: hr. D. van Egmond

In deze kerkdienst klinken de namen van gemeenteleden die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na iedere naam ontsteken we een kaars, want “als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft” (lied 598). In de Bijbellezingen komen we Elia tegen, die niet meer verder kan en Jezus die zijn “zaligsprekingen” uitspreekt. Met Elia, Jezus èn de Kleine Prins proberen we op een andere manier naar de wereld om ons heen te kijken. En we zingen, uit alle macht, gedragen door vleugels van de hoop (lied 657).