Integrale Verordening Sociaal Domein

Raadszaal Uitgeest.

Uitgeest – Op 30 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest de verordening sociaal domein vastgesteld. Alle verordeningen die tot nu toe golden op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatiewet zijn samengevoegd tot één document. Het idee achter het samenbrengen van de regelgeving op deze verschillende terreinen is dat de gemeente meer samenhang aanbrengt in de ondersteuning en dienstverlening aan de inwoners. Daarnaast wordt het nu eenvoudiger om maatwerk te leveren en echt te kunnen doen wat nodig is, zonder dat regels elkaar in de weg zitten.
Met het vaststellen van de verordening heeft de gemeenteraad besloten de eigen bijdrage in de Wmo voor een groot deel af te schaffen. Inwoners van Uitgeest betalen hierdoor vanaf nu geen eigen bijdrage meer voor zaken als huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en respijtzorg. De eigen bijdrage voor hulpmiddelen en woningaanpassingen schafte de raad geheel af voor mensen met een laag inkomen en voor minderjarigen. Mensen met een midden- of hoog inkomen gaan minder eigen bijdrage betalen voor deze voorzieningen.