Inloopspreekuur over geldzaken voor inwoners Uitgeest

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Alle inwoners van Uitgeest die vragen hebben over geldzaken kunnen terecht op het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Uitgeest. Het spreekuur is elke vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Deskundigen zijn tijdens het spreekuur aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Laagdrempelig
Als het korte gesprek tijdens het inloopspreekuur onvoldoende is, wordt er een vervolgafspraak gemaakt. Bij dat gesprek zijn dezelfde deskundigen aanwezig. Door al direct aan het begin deskundigheid in te zetten op een laagdrempelige wijze, hoopt de gemeente dat vroegtijdig problemen met geld worden voorkomen en/of de doorverwijzing te verbeteren en versnellen.

Kom gerust langs op het spreekuur
Het spreekuur is het komende half jaar elke vrijdag. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Op dezelfde tijd is het inloopspreekuur van het Sociaal Team. Hier kunnen de inwoners terecht met vragen op het gebied van gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, geld, opvoeden en gezinsrelaties.

Proef van half jaar
Het inloopspreekuur geldzaken is een proef voor een half jaar. Aan het eind van de proef wordt bekeken of we met het spreekuur doorgaan of dat deze aangepast wordt. Hierover informeren wij u dan.