Inloopavond Omgevingsvisie: 6 september

Uitgeest – Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een openbare inloopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunnen bezoekers vragen stellen over de Omgevingsvisie Uitgeest 2030.
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ligt tijdens de openingsuren tot en met 8 september 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest.
Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentewebsite www.uitgeest.nl op de pagina Wijk & Wonen, subpagina Omgevingsvisie. Op die plek is nog meer informatie te vinden, met name over de totstandkoming van de visie.
Ruimtelijke ontwikkeling
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling van Uitgeest en wordt een beeld geschetst van het dorp in 2030. Daarbij wordt aangegeven wat dit voor de verschillende deelgebieden in het dorp betekent. De hoofdlijnen van de visie zijn: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp; een gezonde, sociale en vitale kern; een goed bereikbaar dorp met goede voorzieningen rond het centrum en het station en de ombouw naar een duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige gemeente. Deze rode draden worden uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is nodig om doelen te halen zoals: voldoende woningen, goede openbare ruimte, vitaal centrum, gezonde omgeving en beperken overlast water?
Mede op basis van de zienswijzen die op de Omgevingsvisie worden ingediend wordt een voordracht gedaan aan de gemeenteraad om de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting eind 2017.