Ingezonden brief namens de Uitgeester basisscholen.

Uitgeest – Zoals uitgebreid in de regionale en plaatselijke media te zien en te lezen viel, is er afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een politieke kink in de kabel gekomen wat betreft de ontwikkeling van het centrumplan van Uitgeest. In dit centrumplan was ook een nieuwe (fusie)school/ IKC ingetekend.
Deze ‘kink in de kabel’ betekent waarschijnlijk weer vertraging in een veranderingstraject, dat gebouw-technisch, onderwijskundig en qua leerlingaantallen zeer urgent is.
Afgelopen donderdag waren er veel leerkrachten van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer aanwezig bij deze raadsvergadering. Er is namens alle leerkrachten van de drie scholen ook ingesproken door Monique Spaans.
Het besluit van de raadsvergadering, en de wijze waarop dit besluit tot stand kwam, wordt door alle leerkrachten als zeer teleurstellend ervaren.
De leerkrachten wachten al ruim 15(!) jaar…het ene na het andere (bouw)plan kwam voorbij en uiteindelijk gebeurde er steeds niets…urgentie is geboden! Daarom hebben de leerkrachten een ingezonden brief (zie bijlage) richting de regionale en plaatselijke media gestuurd om hun zorg publiek kenbaar te maken! Zij hopen dat deze brief de komende week in diverse media gepubliceerd zal worden.

Ingezonden brief:
”In het belang van onze kinderen! Al meer dan 15 (!) jaar wordt er in Uitgeest gesproken over een mogelijke fusie en vooral nieuwbouw van de huidige scholen van Tabijn in ons oude dorp en de Koog. Wat waren de leerkrachten dan ook blij dat in december 2016 door de gemeenteraad eindelijk een knoop werd doorgehakt. Er zou een nieuw Kind Centrum komen binnen de plannen voor het nieuwe centrumgebied van Uitgeest.

Met de drie teams zijn wij daarna voorspoedig van start gegaan. De MR-en zijn samen gekomen. De teams hebben al twee gezamenlijke studiedagen gehad en er is een projectgroep opgestart, die met het onderwijs- en Kind Centrumconcept aan de slag ging. We hebben ook een aantal IKC’s bezocht. Het enthousiasme, de betrokkenheid en het commitment zijn groot…wij zien als teams…als leerkrachten de kracht van een Kind Centrum en willen daar voor gaan!

Het is van groot belang dat ook vanuit de Gemeente het proces door gaat. Het is nu september 2017 en uitstel is geen optie meer! En weer is er sprake van vertraging…de laatste gemeenteraadsvergadering was een nieuw hoogtepunt(?)/ dieptepunt in de soap rond de plannen voor het Centrumgebied van Uitgeest. De Binnenmeer en ook de Molenhoek zijn sterk verouderd en voldoen als gebouw al jaren niet meer aan de norm. Na regen staan we te dweilen, de pannen vallen van het dak, de boel verzakt, in de zomer te warm, in de winter te koud, op de gymzaal van de Binnenmeer zit al 10 jaar een sloopvergunning en ga zo maar door!

Onderwijskundig zijn de gebouwen ingericht uit de tijd van Ot & Sien of op zijn best zijn de gebouwen 50 jaar geleden gebouwd. In onze gebouwen past modern onderwijs gewoonweg niet meer! Ook de krimp in leerlingaantallen speelt mee, want met name de Vrijburg loopt terug in leerlingenaantal. leerlingaantallen. We moeten dit moment gebruiken om het direct goed te doen: Samen kan meer en samen is meer!
Urgentie is voor ons dus geboden op drie gebieden: gebouw-technisch, onderwijskundig en qua leerlingaantallen. We moeten dit moment gebruiken om het direct goed te doen: Samen kan meer en samen is meer!
Een nieuw Kind Centrum biedt een unieke kans voor de kinderen en voor Uitgeest, een kans die we nu moet pakken!

“Waar doen wij het eigenlijk allemaal voor?” Er is maar één overduidelijk en goed antwoord mogelijk: “Het kind!” Volgens ons zijn sommigen in de gemeenteraad en sommigen die altijd op de publieke tribune zitten dit helemaal vergeten en met andere zaken en vooral zichzelf bezig…wat een politiek ‘gekonkel’! Wat wij allemaal in de kranten lezen in artikeltjes en de stortvloed aan ingezonden brieven (van stééds dezelfde mensen) bevestigen dit…wat worden er veel hele en halve waarheden geschreven. Het lijkt wel oud-denken tegen jong-denken…starheid tegen toekomstgericht.

Nogmaals: We moeten gaan voor het belang van de leerlingen, maar op deze manier zijn zij de grote verliezers. Willen we dat? De projectgroep, bestaande uit leerkrachten van de drie scholen, is ondertussen met hulp van externe specialisten al wel zeer enthousiast begonnen om het nieuwe Kind Centrum-concept vorm te geven…de visie en missie staan zelfs al in de steigers! Wij willen dus door en wij moeten door!

De leerkrachten van de Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer hopen daarom dat de gemeenteraadsleden van Uitgeest, zowel vanuit de coalitie als oppositie, gaan voor dat gezamenlijke belang…de toekomst van onze kinderen in ons oude dorp en de Koog!”

De teams van Vrijburg, Molenhoek en Binnenmeer