Informatiebijeenkomst Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nu On-Air:

Uitgeest – ProRail  houdt op dinsdag 7 maart 2017 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een PHS-informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het opstelterrein, het emplacement en het keerspoor in Uitgeest. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in Hotel Akersloot, Geesterweg 1, 1941 NV Akersloot. (Inloop vanaf 18.30 uur.)

Railinfra Solutions (RIS) werkt in opdracht van ProRail drie ontwerpvarianten uit voor zowel opstelterrein, emplacement als keerspoor bij Uitgeest. Daarbij houdt ProRail zoveel mogelijk rekening met de publieke belangen. Ook benut het graag de kennis die publieke doelgroepen hebben van hun omgeving. Dat gebeurt in drie stappen. Op 2 november jl. informeerde ProRail deze doelgroepen over het proces en nam het kennis van hun belangen. Op 7 maart is men in de gelegenheid mee te denken over de invulling van de ontwerpen. En in mei worden de ontwerpvarianten gepresenteerd. Lokale en regionale ambtenaren en bestuurders worden ook, in separate sessies, actief betrokken bij dit traject.

Besluitvorming
Het opstelterrein, het emplacement en het keerspoor zijn nu nog schetsen, waarover publieke doelgroepen kunnen meedenken. Uiterlijk eind 2017 zijn er per onderdeel drie uitgewerkte ontwerpvarianten, waaruit de staatssecretaris een keuze kan maken. De gekozen ontwerpvariant zal vervolgens worden uitgewerkt in een Ontwerp Tracébesluit (OTB).

Programma
    19.00 uur: Inleiding ProRail/ RIS (Europazaal)
19.30 uur: Participatie variantschetsen (Madrid-, Milaan- en Parijszaal)
20.45 uur: Plenaire afsluiting (Europazaal)
21.00 uur: Einde

Meer over PHS: www.prorail.nl/phs (Alkmaar-Amsterdam)