Informatiebijeenkomst Centrumgebied

Foto onder: Artistieke impressie van een deel van het dorpscentrum, met links de protestantse kerk (foto: MJ Architecten).

UITGEEST – Al lange tijd wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het Centrumgebied. De gemeente houdt op dinsdag 5 november een informatiebijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. U kunt kiezen uit 2 momenten: van 16.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. Het college wil u graag informeren en nodigt u van harte uit om erbij te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een nieuwe gebiedsvisie voor het Centrumgebied en de 4 schoollocaties gepresenteerd.

De gebiedsvisie omvat de volgende locaties:
– De Meet
– IJsbaanterrein
– Bibliotheek
– Geesterheem
– Gemeentehuis
– Molenhoek
– Binnenmeer
– Paltrok
– Vrijburg
In deze gebiedsvisie wordt de aanpak en het programma van de verschillende locaties omschreven.
Uitgangspunt in deze visie is een levendig en toekomstbestendig centrum van Uitgeest met behoud van het dorpse karakter.

Beide bijeenkomsten starten met een introductie door wethouder Jelle Brouwer. Vervolgens kunt u de mogelijke ideeën voor de verschillende locaties bekijken. We willen benadrukken dat dit eerste indrukken zijn van wat er in het dorp mogelijk is. Het zijn nog geen uitgewerkte plannen. We horen dan ook graag wat u ervan vindt!