Informatiebijeenkomst afval op 4 oktober

Nu On-Air:

Uitgeest – Hoe halen we meer uit ons afval? De gemeente werkt aan een afvalbeleidsplan. Inzet is te komen tot minstens driekwart afvalscheiding. Door te scheiden kunnen van grondstoffen nieuwe producten worden gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken? Wie meer wil weten of mee wil praten is welkom op een interactieve informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Die wordt gehouden op woensdagavond 4 oktober in het gemeentehuis van Uitgeest.

Aanvang: 19.30 uur.
Programma
19.00 uur: ​Inloop en koffie
19.30 uur: ​Opening door wethouder Anke de Vink-Hartog. Presentatie De Jonge Milieu Advies over afval, scheiden en inzamelen. Vragen en discussie.
21.00 uur: ​Einde
De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp tijdens een interactieve raadsinformatiebijeenkomst op dinsdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur. In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast. De uitvoering van het beleid gebeurt in samenspraak met de inwoners.