Informatieavond over ontwikkeling Uitgeest tot 2030

Uitgeest –  In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuwe structuurvisie voor Uitgeest tot 2030. Afgelopen najaar zijn daarvoor een groot aantal werksessies georganiseerd met onder meer inwoners, winkeliers, ouderen, jongeren, belangenorganisaties en raadsleden. Aan hen is gevraagd hoe het ideale Uitgeest eruit moet zien in 2030, welke ontwikkelingen zij zien waar we mee te maken krijgen en welke opgaven Uitgeest heeft om haar idealen in 2030 werkelijkheid te laten worden.

De komende maanden wil de gemeente in een aantal gemengd samengestelde werksessies bekijken hoe alle opgaven van Uitgeest tot 2030 slim met elkaar kunnen worden gecombineerd tot een goed integraal verhaal voor de verdere ontwikkeling van Uitgeest.

Op dinsdagavond 9 februari 2016 organiseert het gemeentebestuur in het gemeentehuis een informatieavond over de resultaten van de werksessies tot nu toe. Tegelijk wil zij nog meer ideeën van inwoners horen over de toekomst van Uitgeest en hen uitnodigen om deel te nemen aan de werksessies in de komende maanden.

De informatieavond op 9 februari start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) met een presentatie van de resultaten tot nu toe. Daarna is er gelegenheid om informatie uit te wisselen en ideeën achter te laten op informatiepanelen in de hal van het gemeentehuis.

In verband met de catering wordt het op prijs gesteld wanneer u zich van tevoren aanmeldt voor de avond via g.kornmann@uitgeest.nl.