Informatie avond plan De Koog

Foto: Gemeente Uitgeest

UITGEEST – Op 3 en 7 oktober zijn er informatiebijeenkomsten waar het voorlopig ontwerp van ‘De Koog van de toekomst’ wordt gepresenteerd. Iedereen is welkom. De afgelopen maanden is hieraan hard gewerkt met werkgroep De Koog. De bijeenkomsten zijn in dorpshuis De Zwaan.

Programma informatiebijeenkomsten
Het programma op donderdag- 3 en maandagavond 7 oktober is hetzelfde. Op elke avond zijn er twee sessies, die aan elkaar gelijk zijn:

– inloopmoment (15 minuten)
– centrale presentatie (30 minuten)
– stellen vragen bij diverse tafels aan werkgroepleden, medewerkers gemeente en Sweco (45 minuten)

Het aanvangstijdstip voor de eerste sessie op beide avonden is 18.15 uur en voor de tweede sessie 19.45 uur.

Planning
Vanaf 10 oktober is het voorlopig ontwerp in te zien op de website. In november wordt met de werkgroep het voorlopig ontwerp verfijnd tot een definitief ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp wordt in januari 2020 voorgelegd aan het college. De uitvoering is in fases gepland vanaf de zomer 2020 tot en met 2023.