Ideeën voor de ontwikkeling van Uitgeest tot 2030?

Uitgeest – Op dinsdagavond 29 september organiseert de gemeente Uitgeest een werksessie met inwoners. De ideeën en resultaten van de avond worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe Structuurvisie Uitgeest 2015-2030. In een structuurvisie geeft de gemeente de gewenste ontwikkelkoers voor de lange termijn weer. Om de bevolking van Uitgeest intensief bij dit proces te betrekken, worden de komende tijd meerdere bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, ondernemers en belangengroeperingen.

Aanleiding voor de nieuwe structuurvisie zijn ontwikkelingen van buiten af die ook de gemeente Uitgeest raken. Omvang en samenstelling van de bevolking veranderen fors terwijl de economische vooruitzichten onzeker lijken te blijven.

In Uitgeest zijn we trots op ons mooie dorp. Kunnen we, gegeven de ontwikkelingen die op ons af komen, dat kleinschalige en historische karakter ook in de toekomst behouden, niet door stil te staan maar door verder te ontwikkelen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oude en historische linten Westergeest-Langebuurt, Middelweg, Hogeweg en Meldijk hun levendige functie behouden met dagelijkse voorzieningen en ruimte voor ontmoeting?

Het programma voor deze avond start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.30 uur. U kunt zich opgeven voor de avond via de projectleider voor de structuurvisie op het volgende mailadres: g.kornmann@uitgeest.nl.