Huren gemeentegrond in Uitgeest wordt fors duurder         

Uitgeest – De huurprijzen van gemeentegrond zoals ‘snippergroen’ worden in Uitgeest vanaf 1 januari 2017 stapsgewijs fors verhoogd. Dat is een gevolg van het collegebesluit om de huurprijzen te baseren op de verkoopwaarde van de grond. Op grond van de nieuwe wet Markt en Overheid is het overheden niet langer toegestaan om goederen of diensten onder de kostprijs aan te bieden. Dit om concurrentievervalsing tegen te gaan.

De prijzen die momenteel voor verkoop van gemeentegrond in Uitgeest worden gehanteerd zijn in 2005 vastgesteld. De prijzen voor verhuur van grond dateren van 2009. Een integrale kostprijsberekening werd destijds niet verwerkt in de verkoop- en huurprijzen. Volgens de wet Markt en Overheid kan en mag dit niet meer. Overheden dienen zich bij economische activiteiten als verkopen en verhuren nu te houden aan bepaalde gedragsregels.

Voor bestaande huurcontracten zal in Uitgeest een prijs van € 8,75 per m2 in rekening worden gebracht. Dat is gelijk aan 5% van de verkoopwaarde van de grond, vergelijkbaar met de huurprijzen in de omliggende gemeenten. Daar komt jaarlijks een bedrag van € 15,- aan administratiekosten bij. De koppeling tussen huurprijs en verkoopprijs – voorvloeiend uit de nieuwe wetgeving – is nieuw voor Uitgeest en heeft een forse huurverhoging tot gevolg. Het college realiseert zich dat en is daarom van mening dat een gefaseerde invoering op zijn plaats is. Die zal worden doorgevoerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020.

Huurders krijgen de mogelijkheid om tot 31 december 2016 de gehuurde grond, onder voorwaarden, voor een gereduceerd bedrag van € 150,- per m2 aan te kopen. Huurders die niet akkoord gaan met de huurverhoging en niet overgaan tot aankoop dienen de gehuurde grond uiterlijk 31 december 2016 geheel vrij en ontruimd aan de gemeente op te leveren. Overigens heeft het college van Uitgeest besloten om in principe geen nieuwe huurcontracten meer aan te gaan.

Verkoopprijzen gelijk of lager
De verkoopprijzen van gemeentegrond in Uitgeest worden als volgt. De prijs voor bouwgrond blijft gelijk: € 500,- per m2. De prijs voor niet-bouwgrond wordt verlaagd van € 250,- naar € 175,- per m2. Deze prijzen zijn exclusief de administratiekosten van € 235,- en de kosten koper.

Met deze grondprijzen voldoet Uitgeest aan de wet Markt en Overheid en het college meent bovendien de prijzen hiermee in lijn te brengen met de prijzen die in de regio worden gehanteerd.