Honden aanlijn plicht weer van kracht.

UITGEEST – Van 1 april tot 1 oktober moeten honden weer worden aangelijnd. De uitzonderingen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Er zijn drie typen borden. Eentje geeft aan dat het terrein verboden is voor honden (geldt voor alle speelterreinen in de gemeente ook als er geen bord staat). Dan is er een bord dat aangeeft waar het losloopgebied is. Daar hoeft de hond niet aan de lijn, maar is het opruimen van de hondenpoep nog wel verplicht. Het opruimen van de hondenpoep is in de hele gemeente een verplichting behalve waar het derde bord staat, het uitlaatgebied. Daar hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden, maar dient de hond wel aangelijnd te zijn. Dit geldt voor het buitengebied: het aanlijnen is daar verplicht omdat de schapen anders gevaar lopen.

Losloopplaatsen voor honden
In bijna de hele gemeente is er een aanlijnplicht. Het opruimen van hondenpoep is overal verplicht. Op speelterreinen zijn honden zelfs helemaal verboden. De uitzonderingen op de regel worden ter plaatse met bordjes aangegeven. Waar geen borden staan gelden de standaardregels: aanlijn- en opruimplicht.

De Koog
De losloopzone begint bij het bruggetje ter hoogte van zwembad De Zien (Zienlaan) rondom viswater De Kuil, vervolgens langs de gehele Ziendervaart tot en met het ‘huttenbouwterrein’. Op het dijkje rondom Koog-Noord moet de hond aangelijnd zijn om schapen niet te verstoren.

Oude Dorp
In het Oude Dorp mogen honden loslopen op De Terp na de brug over de Westgeestervaart. De honden mogen niet de weilanden in.

Uitgeest-Zuid
De losloopzone begint bij het wijkpark in Kleis-West (met uitzondering van het trapveldje), door de berm van de Anna van Renesselaan, loopt over de oude Waldijk en gaat door naar het uitrenveld voor honden aan de Darse.