Het Regthuys in de steigers

Foto: Marianne Jonker

UITGEEST – Vrijdag 1 februari is Akerbouw BV gestart met renovatiewerkzaamheden aan het Regthuys in Uitgeest. De renovatie van het uit 1684 stammende gebouw gebeurt in opdracht van de gemeente op basis van het inspectierapport van de Monumentenwacht.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit onderhoud aan het voegwerk van de buitengevels, onderhoud aan de goten, reparatie van buitenkozijnen en natuursteen en het uitvoeren van buitenschilderwerk.

Om het gebouw komen steigers te staan. Voor de veiligheid worden bouwhekken rondom het Regthuys geplaatst. De werkzaamheden duren tot ongeveer week 11, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.