Het nieuwe jongerenwerk gaat van start!

Foto: Blog Antoine Tromp
Foto: Blog Antoine Tromp

Uitgeest – Gedurende de zomer is het jongerenwerk in Uitgeest opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 september is Stichting Welzijn Bergen officieel van start gegaan. Samen met Frans Pals, wijkagent, de CJG coördinator en de jongerenwerkers heb ik onlangs een rondgang gemaakt langs de “vindplaatsen”. Begin oktober presenteert het jongeren werk het nieuwe programma.

De nieuwe opzet is tweeledig; aan de ene kant is er een sociaal beheerder van het Zienhouse en aan de andere kant een ambulant jongerenwerker. Samen gaan zij de maand september in gesprek met natuurlijk de jongeren zelf en andere betrokkenen om een programma op te stellen. De vernieuwde opdracht aan het jongeren werk is om meer verbindingen te leggen in het dorp met meer groepen jongeren dan voorheen. De bedoeling is dat zij preventief werken aan jeugdproblematiek.

Naast het jongerenwerk is in samenwerking met de Jeugd en Jongerenraad ook het programma van Social Brokers van start gegaan. Social Brokers moet er voor zorgen dat kleine problemen waar jongeren mee kampen niet zomaar groter worden. Het zijn bekende mensen rondom de jongeren zoals familie, vrienden en bekenden die nu ook al helpen en adviseren. Social Brokers gaat ervoor zorgen dat het netwerk om jongeren hen nog beter ondersteunt. Samen werkt vaak gewoon beter!

Tot slot zal binnenkort de buurtsportcoach beginnen. Deze ondersteunt verenigingen om sport en spelactiviteiten te organiseren voor alle groepen in het dorp; zo ook voor jongeren die wellicht nog niet veel met sport en bewegen doen. Ook hier zie ik kans op een mooie samenwerking met het jongerenwerk.

Bron: Blog Antoine Tromp