Het is nu aan de inwoners van Uitgeest.

Foto: OSU

UITGEEST – Tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Grondgebiedszaken werd men het niet eens over de locatie voor een IKC in Uitgeest. Het rapport van het onderzoeksbureau BRO uit Boxtel heeft aangegeven dat de Paltrok locatie niet geschikt voor de bouw van een IKC. Jelle Brouwer van de PvdA zei “Het gaat dan maar de gemeenteraadsverkiezingen in als vorm van participatie”.

De meeste leden zijn het eens dat er een IKC moet komen maar na 15 jaar discussiëren blijft de locatie het grootste probleem. Omdat de eerst volgende raadsvergadering pas na de verkiezingen is opperde Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) om een extra raadsvergadering in te lassen maar dat vond geen gehoor bij de overige leden. Er werd ook getwijfeld aan de mate van participatie door het aantal wijkbewoners onder andere hoe er geselecteerd is maar vooral het aantal deelnemers. Volgens Wim Rodenburg (CDA) “Men moet maar eens door de wijk fietsen en dan zie je hoeveel flyers er aan de ramen in de wijk hangen”. Volgens Brouwer is het ophangen van een flyer geen participatie en is hij benieuwd hoeveel mensen er een uitnodiging hebben gehad om mee te praten. Hierop pleite Brouwer voor nog een vervolg onderzoek om er een definitieve “klap met de hamer” op te geven waarna Weijers bijna in woede uitbarstte. Rene Oud (D66) gaf aan “Politiek is ook beslissingen durven nemen en wij geven aan eeen extra onderzoek geen geld meer uit. Het rapport is duidelijk genoeg, het kan niet op de Paltrok locatie”.

Jan van de Berg (UVP) geeft nog aan dat hij niet op het IJsbaanterrein wil bouwen en pleit voor twee scholen één in wijk De Koog en één in het Oude Dorp. Daarbij moeten de ouders nog steeds kunnen kiezen naar welke school hun kinderen gaan. Volgens Jan Schouten (PU) zijn twee scholen prima samen met een kleiner IKC voor 350 kinderen en eventueel een gerenoveerde school. Wat de PU betreft valt over de locatie te praten.

Het is dus nu aan de burgers van Uitgeest. Wat zal er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gaan gebeuren als er een nieuwe coalitie zit? Zal deze dan wel een gedegen besluit kunnen nemen?