Hek Erfgoedpark De Hoop kan op termijn weer open

Foto: Suam.nl

Uitgeest – Voor Erfgoedpark De Hoop breekt een nieuwe toekomst aan. De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 19 oktober 2017 op voorstel van het college besloten om € 27.000,- uit te trekken voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het park. Dat bestemmingsplan mag van de raad mogelijkheden bieden voor kleinschalige horeca en verblijfsrecreatie.

Met kleinschalige horeca bedoelt de raad dat de horeca moet passen bij de toekomstige bestemming van het park. Ook de verblijfsrecreatie moet van de raad ‘kleinschalig’ zijn en bijvoorbeeld de vorm krijgen van bed & breakfast. De recreanten mogen zich van de raad vermaken met kleinschalige evenementen, passende detailhandel en educatieve en cultuurhistorische functies zoals een museum, houtzagerij etc.

Behalve over de functies van het gebied sprak de raad zich ook uit over de algemene en ruimtelijke kaders die aan de ontwikkeling van het gebied – en dus ook aan het toekomstige bestemmingsplan – worden meegegeven. Die bepalen onder meer dat het karakter van het gebied en het open landschap behouden moeten blijven en dat het watersportkarakter van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer moet worden versterkt. De ruimtelijke eisen bepalen dat het bestaande bouwoppervlak van 2.980 m2 en de maximale bouwhoogte van het hoogste bestaande gebouw niet worden overschreden.

Door een op bovengenoemde uitgangspunten gebaseerd bestemmingsplan op te stellen is het voor aspirant-ondernemers straks op voorhand duidelijk of de plannen die zij gaan indienen bij het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een kans van slagen hebben.